Kernwaarden

Als Kerklab Netwerk hebben we een aantal kernwaarden. Die zetten we hier op een rij.

Gods initiatief
Wij geloven dat onze God, die we belijden als Vader, Zoon en Heilige Geest, in deze wereld actief is om zijn rijk te bouwen. Hij laat de goede boodschap van Jezus Christus overal bekend maken. Gods liefde wordt zichtbaar in de kruisdood van Jezus Christus. Zijn opstanding uit de dood geeft ons hoop op een toekomst van gerechtigheid. God schakelt gelovigen in om mensen uit alle volken tot Jezus’ discipelen te maken en daarmee nieuwe gemeenschappen te vormen. Kerkplanting ontspruit aan Gods genadig initiatief.

Gods Koninkrijk
Wij geloven in het Koninkrijk van God van vrede en gerechtigheid, waarin op aarde de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar zal worden op een unieke en niet eerder vertoonde manier. Elke nieuwe gemeenschap waar gebroken mensen heling ontvangen en waar gebonden mensen vrijheid ervaren, waar zondaren vergeving leren kennen en waar eenzamen gemeenschap beleven, is een broedplaats van hoop. Kerkplanting bouwt tekenen van hoop die verwijzen naar onze hoopvolle toekomst.

Diversiteit
Wij geloven dat het ontstaan van vele nieuwe en verschillende christelijke gemeen-schappen belangrijk is. “It takes all kinds of churches to reach all kind of people.” In een gefragmenteerde wereld is het van groot belang een breed palet aan gemeenschappen te tonen die tegelijk een opmerkelijke eenheid reflecteren. Kerkplanting weerspiegelt de diversiteit van God.

Veldwinnend
Wij geloven dat we geroepen zijn om creatief en veldwinnend in deze wereld te staan. Kerken zijn niet bedoeld om naar binnen gericht te worden. Jezus wil dat Zijn Koninkrijk nieuwe gebieden bereikt, nieuwe doelgroepen aanboort en nieuwe mensen verrast. Kerkplanting trekt nieuwe toetreders aan.

Contextualisatie
Wij geloven dat het belangrijk is om zo dicht mogelijk bij de mens van nu te komen. Het Evangelie is voor alle volken en wij worden geroepen God te dienen in onze generatie (Handelingen 13:36). Contextualisatie is hierbij een sleutelwoord: we willen de mens bereiken in de context waarin hij verkeert. De Joden een Jood en de Grieken een Griek, om hen te behouden (1 Korintiërs 9:27).

Samenwerken
Wij geloven dat samenwerking in het Koninkrijk van God nieuwe krachten vrijmaakt. Eenheid heeft op zich al enorme aantrekkingskracht. Met samenwerking bereiken we synergie en een impact die elke apart niet zou halen. Kerkplanting is gebaat bij samenwerking.

Meer lezen
Over de visie van Kerklab is meer geschreven, dat kun je hier lezen: