Visie

Jezus koos zijn leerlingen uit om bij hem te zijn en om uitgezonden te worden (Marcus 3). Het lijkt eenvoudig: in de christelijke gemeenschap draait het om aanbidding en zending. In de praktijk blijkt dat telkens weer een zoektocht te zijn. In elke tijd en cultuur moeten christenen opnieuw ontdekken wat het betekent om hier en nu God te aanbidden en gezonden te zijn als leerlingen van Jezus. Daarom is vernieuwing belangrijk.

Voor elke organisatie is research & development onmisbaar om gezond de toekomst tegemoet te treden. Dat geldt ook voor de kerk. Daarbij is kerkplanting één van de belangrijkste strategieën om te innoveren. Nog belangrijker is dat de kerk de God aanbidt van de hele wereld en getuigt van Jezus die elke generatie liefheeft. Daarom is gezegd dat de kerk altijd vernieuwd moet worden, semper reformanda, om in haar eigen tijd en cultuur een aanbiddende en getuigende gemeenschap te kunnen zijn.

Overgangstijd
In Nederland hebben christenen met grote veranderingen te maken. In enkele decennia is onze samenleving getransformeerd tot een post-christelijke samenleving, waarbij kerken in een marginale rol terecht zijn gekomen. Daarnaast heeft ons land zich ontwikkeld tot een postmoderne netwerksamenleving, waarin instituten bijna per definitie gewantrouwd worden. Dat geldt van de overheid tot goede doelen. En dat beïnvloedt ook de beleving rond kerken.

De kerken in het westen bevinden zich momenteel in een overgangstijd. Het is duidelijk wat we kwijtgeraakt zijn, maar het is nog niet zo duidelijk hoe het christendom in Europa er over pakweg vijftig jaar aan toe zal zijn. In deze tijd van overgang is vernieuwing van de kerk in Nederland nodig. Enerzijds moeten we veel afleren: structuren en reflexen die ons zijn overgeleverd uit een eeuwenlange periode waarin het christendom Europa stempelde. Anderzijds moet de kerk opnieuw leren hoe zij een aanbiddende en getuigende gemeenschap kan zijn in een diep-geseculariseerde samenleving.

Graankorrel
In Bijbelse taal kunnen we zeggen dat dit de tijd is waarin de graankorrel moet sterven, zonder dat we weten wat de oogst zal zijn. Zo kan dit een tijd zijn van diepe afhankelijkheid en hernieuwd vertrouwen op God. Een tijd van overgang is een kwetsbare tijd vol twijfels en onzekerheid, maar het is ook een tijd van reflectie, onderzoek en experimenteren. Juist in een tijd van overgang kunnen we opnieuw leren wat het betekent om onze hoop alleen op God te vestigen.

In deze tijd van ontdekking en reflectie is het vormen van nieuwe christelijke gemeenschappen één van de belangrijkste strategieën om te innoveren. Daarbij benadrukken we dat kerkplanting alleen vruchtbaar kan zijn als dit gebeurt met het oog op de hele kerk. Nieuwe christelijke gemeenschappen geven ruimte aan nieuwe ideeën, nieuwe vormen van samenwerking, nieuw en onverwacht leiderschap, en zij trekken bovengemiddeld veel buitenkerkelijke mensen. Recent Nederlands onderzoek laat dat zien.Het is belangrijk dat deze winst ten goede komt aan de gehele kerk. Daarnaast kunnen nieuwe christelijke gemeenschappen niet zonder de ervaring, de wijsheid, de financiën en de vormende tradities van oudere kerken.

Een goed klimaat van vernieuwing, waarin oudere en nieuwe kerken samenwerken, kan alleen tot stand komen vanuit een gezamenlijk verlangen.  Ten diepste gaat het ons er om dat mensen die niet actief bij het christelijk geloof betrokken zijn, ontdekken wat de kracht van het evangelie is en van daaruit gaan leven. Zo zullen ook in deze nieuwe, onzekere tijd nieuwe mensen ontdekken wat het is om bij Jezus te leven en door hem gezonden te worden. Glorie aan God!

Meer lezen
Over de visie van Kerklab is meer geschreven, dat kun je hier lezen: