Boekje: Heilig Vuur – Een pioniersreis voor beginners

In dit boek vertelt Margrietha Reinders, predikant en pionier in de Protestantse Kerk in Nederland, het verhaal van Heilig Vuur West in Amsterdam. “Een prachtig, meeslepend boek van een dappere vrouw. Pionieren in Amsterdam, met vallen en opstaan, met liefde en de nodige frustratie, met succes en met nederlagen, maar in dat alles: zegen. Verplichte kost voor iedereen die wil pionieren en pioniert!” (Nynke Dijkstra, Missionair Werk en Kerkgroei Protestantse Kerk Nederland)

In 14 hoofdstukken komen diverse thema’s van de pioniersreis aan bod, zoals de beginnende pionier (‘In je hemd staan’), contact met de moederkerk (‘Spanning tussen moeder en dochter’), het pioniersplan (‘De noodzaak van financiering’), missie en visie (‘Tegenstem durven geven’), de ontwikkeling van een pioniersteam (‘Het gaat niet vanzelf’), leiderschap (‘De ideale pionier bestaat niet’) en verder discipelschap, gemeenschapsvorming en leiderschapsoverdracht. Het boek sluit in hoofdstuk 15 af met een reflectie van Stefan Paas. Heilig Vuur. Een pioniersreis voor beginners. Margrietha Reinders. Uitg. Protestantse Kerk Amsterdam & V.O.F. Vindingrijk, mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk in Nederland, Arnhem 2016, 112 blz. full color, € 12,90, verkrijgbaar via www.webwinkelvindingrijk.nl.

schermafbeelding-2016-12-14-om-10-59-34