Velserbroek is op zoek naar een missionair werker

Hart voor Velserbroek is op zoek naar een missionair werker. We zijn een interkerkelijk pioniersteam die het verlangen hebben om een nieuwe gemeenschap te vormen in Velserbroek. We willen vanuit ons christen zijn verbinding met mensen en daarmee ook laten zien wie God is.
Ben jij iemand die vanuit dezelfde indentiteit het team verder wil brengen en leiden in deze reis, stuur dan je sollicitatie in voor 27 nov 2017. Voor meer informatie zie bijgaand functieprofiel of mail naar pionieren@aevos.nl. Zie tevens www.hartvoorvelserbroek.nl

Functieprofiel Missionair Werker Hart voor Velserbroek kopie