Vacature: fondsenwerver / netwerker in Rotterdam

De Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid en de programmalijn Missionair Werk & Kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland werken samen aan een experimenteel missionair project van vier jaar op de Kop van Zuid. Het doel van project Kop op Zuid is te komen tot een levensvatbare, interculturele gemeente, die zich met name zal richten op young professionals met verschillende culturele achtergronden. Het project heeft een looptijd van vier jaar waarvan inmiddels twee jaar zijn verstreken. De inschatting is dat de nieuwe gemeenschap over twee jaar nog onvoldoende daadkrachtig is om op eigen benen te staan. Er moet daarom gezocht worden naar alternatieve financieringsbronnen.

Om deze pioniersplek te ondersteunen wordt gezocht naar een ondernemende, creatieve fondsenwerver/netwerker, die zich vanuit zijn of haar geloof in Jezus Christus wil inzetten voor een protestantse kerkelijke gemeente in wording (een zogenaamde Protestantse Pioniersplek) op de Kop van Zuid in Rotterdam. De fondsenwerver/netwerker neemt de leiding op zich op het gebied van fondsenwerving en communicatie.

Meer info is te lezen in de PDF met vacature. De sluitingstermijn is aangepast naar 21 mei.