Gezocht: Ondernemend pionier voor project Zinnig Noord Amsterdam

Ben jij een ondernemende pionier? De Ark- en de Bethelkerkgemeenschap zoeken een ondernemende pionier, die met ons, creatief en betrokken, op zoek gaat naar nieuwe verschijningsvormen van kerk zijn in de stad. We zoeken daarvoor iemand die verbindingen kan leggen tussen zingevingsvragen en zoektocht naar spiritualiteit met de onze protestantse traditie.

Wat bieden wij
Een aanstelling voor 0,5 fte, dat is 18 uur per week. Er is een uitgebreide profielschets beschikbaar. Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Elske Hörchner, e.horchner@planet.nl.

Reacties naar Evelien Faber via ak@protestantsamsterdam.nl