Geloofsgemeenschap Het Baken Woerden zoekt een pionier

Het Baken is een geloofsgemeenschap in de Woerdense wijk Snel & Polanen en Waterrijk. Wij willen een plek bieden aan iedereen die vorm wil geven aan zijn geloof in God. Wij willen naar elkaar luisteren en ontdekken wat God ons in deze tijd te zeggen heeft. Verschillende belevingen hebben daarin hun plaats.

Wij willen een gemeenschap zijn die open en warm is, concreet en bemoedigend. Daarom is iedereen wekom, als zoeker, kerkganger, anders- of niet-gelovige! We geloven dat het zoeken naar en leven met God echt rele- vant is voor je leven.

Het Baken is een initiatief van de Protestantse Kerk (PKN) in Woerden en heeft voor een tweede periode van drie jaar de status van pioniersplek gekregen.

Kijk voor het volledige profiel:

211228565821585236_vacature_het_baken_2017 kopie