Vacature: EW gaat pionieren en zoekt begeleider

Het Evangelisch Werkverband gaat opnieuw aan de slag met pioniersplekken. Dit keer in samenwerking met het team Missionair Werk & kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland. In een overeenkomst hebben ds. Hans van Ark, programmamanager en Hans Maat, directeur van het EW, de samenwerking bekrachtigd.

Logo EWPioniersplekken zijn experimentele geloofsgemeenschappen die gericht zijn op mensen die niet of niet meer in de kerk komen. Het EW zal vanaf 2014 aan aantal initiatieven van missionaire gemeenschapsvorming en kerkplanting voor haar rekening nemen. Daarvoor zoekt zij op korte termijn een pioniersbegeleider die samen met nieuwe pioniers aan de slag gaat om nieuwe gemeenschappen te vormen in trajecten van drie jaar. Daarbij hebben de meer landelijke gebieden en gebieden waar de kerken in de marge zijn, voorrang. Natuurlijk zal er ook blijvend aandacht zijn voor het doorstarten en begeleiden van ‘gewone’ meer traditionele gemeenten.

Elke gemeente die op zoek is naar een meer confessioneel-evangelische identiteit is, kan begeleiding ontvangen. Voor missionaire initiatieven zoals Pioniersplekken kunnen kerken nu bij het EW voluit terecht.

Bekijk de vacature hier.

Over het EW
Het EW is een vernieuwingsbeweging en gemeenteopbouworganisatie met een evangelisch protestantse identiteit. Dat wil zeggen dat ze voluit deel uitmaakt van de protestantse traditie, maar ook onder leiding van de Heilige Geest en met aandacht voor leiderschap en discipelschap nieuwe wegen durven inslaan om de mens in de 21ste eeuw met God bekend te maken en het Evangelie uit te dragen.