Training

Wil je een opleiding volgen of getraind worden in missionair werk? Wil je ontdekken in hoeverre jij geschikt bent als pionier? Hier vind je enkele mogelijkheden voor trainingen, opleidingen en persoonlijke ontwikkeling:

Missionair Werk aan de ETA
De opleiding Missionair Werk is een 3-jarige deeltijdopleiding op HBO-niveau en wordt aangeboden op 12 zaterdagen in Amersfoort.

Master Missionaire Gemeente aan de TU Kampen
De Master Missionaire Gemeente is een eenjarige academische master aan de Theologische Universiteit Kampen. Het betreft een missiologische masteropleiding, die post-christelijk Europa als context heeft.

Loopbaanadviesdag Missionair Pionieren
Overweeg je als missionair pionier aan de slag te gaan? Wil je een klankbord om te ontdekken in hoeverre je hiervoor geschikt bent? Kom dan naar de Loopbaanadviesdag Missionair Pionieren. Op basis van onder andere een persoonlijkheidstest, een goed gesprek en feedback van je omgeving geven ervaren adviseurs je een persoonlijk advies. Neem contact op voor meer info.

Godsdienst Pastoraal Werk aan de CHE
Zoek je een wat bredere theologische opleiding? Dan is Godsdienst Pastoraal Werk aan de CHE wellicht iets voor jou. Aandachtsgebieden zijn onder andere pastoraat, missionair-diakonaal werk en jeugdwerk, ondersteund door bijbelvakken en theologische vakken.

Teamtrainingen vanuit de Protestantse Kerk
De Protestantse Kerk in Nederland biedt (interkerkelijke) pioniersteams die verbonden zijn met de Protestantse Kerk de nodige begeleiding. Daar zijn ook teamtrainingen bij, waarbij teams twee keer per jaar van donderdagavond tot en met zaterdagmiddag aan de slag gaan. Gezamenlijke reflectie op ervaringen, gecombineerd met uitdagende toespraken en het maken van concrete plannen zijn de ingrediënten voor een leerwerkproces.