Protestantse gemeente Den Haag zoekt een pionier

voor het opbouwen van een netwerk van (groot)ouders met kinderen in het stadsdeel Loosduinen. De Wijkgemeente Den Haag Zuidwest (PKN) is een open, enthousiaste en betrokken kerkelijke gemeenschap die zoekt naar nieuwe verbindingen in de wijk. Er is een pioniersteam ontstaan en een enthousiaste groep vrijwilligers die een Kliederkerk heeft opgestart in een basisschool in de wijk. We zijn op zoek naar een pionier (m/v) die een netwerk helpt opbouwen van (groot)ouders met kinderen en/of andere mensen uit de wijk. We hopen dat er een gemeenschap ontstaat van mensen die gesterkt worden door het geloof en elkaar ondersteunen in het leven.

Advertentie Pionier Loosduinen 2018 (definitief).