Missionair denken voor kleine gemeenschappen in een seculiere cultuur

Prof. dr. Stefan Paas verzorgt twee publiekscolleges voor AKZ+

Doelen:

  • visievorming voor missionair kerkzijn van kleine gemeenschappen in een seculiere omgeving
  • de belangrijkste Bijbelse bronnen voor het ontwerp van een missionaire visie
  • existentieel worstelen met de uitdagingen waarvoor de huidige missionaire crisis ons stelt
  • globale kennis van de zendingsgeschiedenis van Europa

De diepgaande secularisering van westerse samenlevingen stelt het klassieke denken over de missionaire betekenis van de kerk op de proef. Allerlei traditionele modellen werken niet alleen niet meer, maar komen ook theologisch steeds meer onder kritiek te staan.

Dit betekent dat we voor grote uitdagingen staan op allerlei gebieden: spiritualiteit, missionaire visie, kerkzijn, organisatie.

Onder de titel ‘Verstrooid en uitgezonden. Missionair denken voor kleine gemeenschappen in een seculiere cultuur’ neemt Stefan Paas je in twee colleges mee in zijn zoektocht naar een nieuwe visie voor missionair kerkzijn in een seculiere omgeving. Hij doet dit aan de hand van de zendingsgeschiedenis in Europa, de Oudtestamentische teksten over de ballingschap van Israël en de Nieuwtestamentische eerste brief van Petrus.

De docent

Prof. dr. Stefan Paas is hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen en bijzonder hoogleraar kerkplanting en kerkvernieuwing in een seculiere context aan de VU. Stefan Paas werkte eerder als evangelisatieconsulent en als missionair opbouwwerker bij Via Nova in Amsterdam.

Ter voorbereiding

Stefan Paas, Vreemdelingen en priesters: Christelijke missionaire identiteit in seculier Europa. Rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen op 8 december 2014.

Praktische gegevens

Aanmelding: www.akzplus.nl

Data: 28 mei en 27 juni 2015

Tijd: 20.00-21.45 uur

Locatie: Theologische Universiteit Kampen