Partner worden

Is uw organisatie betrokken bij kerkplanting in Nederland? Dan bent u meer dan welkom om partner te worden. Wilt u meer weten of twijfelt u nog? Lees hier dan over een aantal goede redenen om partner te worden.

Commitment
Aan (toekomstige) partners van Kerklab wordt gevraagd zich voor drie jaar te committeren aan participatie, dat past bij de relationele insteek van het netwerk. Ook committeren partners van Kerklab zich aan het delen van middelen, kennis en ervaringen. Ze staan positief tegenover samenwerking en willen elkaar praktisch zegenen.

Kosten
Kerklab maakt kosten, dat zal geen verbazing wekken. Onder andere voor de huur van locaties van de inspiratiemeetings, voor catering, voor de website, voor de werkzaamheden van de netwerkondersteuner en voor reiskosten- en vrijwilligersvergoedingen. Die kosten dragen we samen en we zijn daarin solidair met organisaties met wat minder draagkracht.

De kosten van Kerklab zijn relatief laag. Dat komt doordat Kerklab weinig personele kosten betaalt en doordat partners ook bijdragen met tijd van medewerkers en praktische ondersteuning. In overleg zijn we tot de volgende partnerbijdragen gekomen:

  • Grotere kerkgenootschappen* € 400
  • Kleinere kerkgenootschappen en organisaties € 200

* De grens voor grotere kerkgenootschappen ligt bij meer dan 80 aangesloten lokale gemeentes.

Neem gerust contact op om uw wens ook partner te worden door te geven.