Wilhelminagemeente Utrecht zoekt een pionier

1 maart 2016

De protestantse Wilhelminagemeente in Utrecht Oost is op zoek naar een toekomstbestendige invulling van haar rol in de wijk. De 20-ers en 30-ers van de Wilhelminagemeente hebben in het kader daarvan in 2014/2015 een advies opgesteld. Zij hebben daarbij goed gekeken naar de bevolkingssamenstelling in dit deel van de stad. Het advies betekent een gedurfde stap vooruit in de manier waarop we als kerk zouden kunnen functioneren.

Een belangrijk onderdeel van het advies is om een predikant te benoemen die zich exclusief gaat bezighouden met de wijkbewoners die op zoek zijn naar zingeving maar dit niet vinden in de traditionele manier van gemeente zijn. De Wilhelminagemeente heeft dit advies omarmd en uitgewerkt.

In de afgelopen maanden is een voorstel gemaakt voor het starten van een pioniersplek in Utrecht Oost. Eind 2015 heeft zowel de Protestantse Gemeente Utrecht als de Protestantse Kerk Nederland haar goedkeuring aan het voorstel gegeven. Voor de pioniersplek wordt een universitair geschoold theoloog gezocht voor een aanstelling van 40-50%. Op 1 maart 2016 is de vacature voor deze pionier gepubliceerd. Reageren op de vacature is mogelijk tot 31 maart 2016.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij: Alfred Boom, alfred.boom@xs4all.nl, tel. 0623912090

Vacature Pionier Utrecht-Oost kopie