Nieuwe pionier in Den Haag aan de slag

Bij de wijkgemeente van Kerk in Laak werkt vanaf half januari 2014 Petra de Nooy als missionair pionier. Zij gaat uitvoering geven aan het driejarige project ‘Missionair pionieren in Laak’. Petra (30) heeft theologie gestudeerd in Leuven en Utrecht en heeft een passie voor de grote stad. In het project gaat ze een netwerk van contacten met buurtbewoners opzetten rondom verdieping in het christelijk geloof en (interculturele) geloofsontmoeting. Daarmee wordt tevens een vernieuwde invulling gegeven aan buurt- en kerkhuis de Oase, de vierplek van de wijkgemeente. Doel is om te komen tot een gelovig delen van het leven in de wijk in ontmoetingen en vieringen.