Nieuwe naam en nieuw logo

Naar aanleiding van de tweedaagse in oktober 2012 is gewerkt aan een nieuwe naam en een nieuw logo voor ons netwerk. Deze lichten we graag even toe.

Toelichting bij de naam
Rond april 2013 is gekozen voor de nieuwe naam ‘Kerklab’. Deze naam is Nederlands, kort en geeft snel een indruk van het onderwerp. Daardoor communiceert de naam sterk.

Daarbij geeft de naam ‘Kerklab’ enerzijds concreet weer waar het over gaat door het woord ‘kerk’. Tegelijk kan ‘kerk’ te massief en institutioneel klinken en dat wordt in perspectief gezet door de toevoeging ‘lab’. Dat maakt duidelijk dat vernieuwing en experiment een wezenlijk onderdeel zijn van wat we doen. De pay-off ‘alliantie voor kerkplanting’ maakt nog begrijpelijker wat het eigene aan Kerklab is: het draait om samenwerking en verbinding.

kerklablogoheader2.jpg

Toelichting bij het logo
Bij het ontwerp van het logo stonden vier woorden centraal: vernieuwing, diversiteit, dynamiek en samenwerking. In de figuur valt een uitspruitend blad (nieuw leven) of een vlam (Heilige Geest) te herkennen. Groen is de kleur van het leven en rood is de kleur van passie en de liturgische kleur van Pinksteren, van de Geest.

In de figuur zit een verloop van zwakke kleuren naar sterke kleuren: er ontstaat iets, soms uit bijna niets. De overlap aan vlakken en kleuren laat iets zien van zowel de diversiteit als van de samenwerking.