Bijeenkomst over leiderschapsoverdracht

Uit recent onderzoek van EA-EZA onder elf kerkgenootschappen blijkt dat de komende vijf jaar in Nederland ruim twintig procent van de predikanten afscheid neemt. Voor veel kerkgenootschappen geldt dat het geschatte aantal instromers dat gat niet gaat opvullen. Het cultuurverschil met de volgende generatie is bovendien zo groot dat het de vraag is of het overdragen van leiderschap wel zo soepeltjes zal verlopen. Kerklab organiseert a.s. vrijdag een bijeenkomst die speciaal in het teken staat van leiderschap.

Geen enkele praktische factor heeft grotere invloed op het slagen van een initiatief tot kerkplanting dan de kwaliteit van het leiderschap. Wanneer we de verschillende vormen van leidinggeven in een historisch perspectief zetten, zien we de afgelopen decennia een verschuiving optreden van een sterk hiërarchisch, op controle en straf georiënteerd leiderschap, naar een bijna tegenovergestelde vorm van leidinggeven, die ervan uitgaat dat de mens in staat is zichzelf te sturen en te controleren, mits hij of zij zich verbonden weet met de doelstellingen en de uitgangspunten van de gemeente of beweging. Leiding geven vergt daarom bepaalde verschuivingen:

a) van sterk dicterend naar voorwaardenscheppend;
b) van beherend naar wervend;
c) van controlerend naar inspirerend en motiverend.

Van de hedendaagse leider wordt verwacht dat hij of zij in staat is een krachtige visie te creëren en om te zetten in blijvende actie. Vanuit bijbels oogpunt gaat het erom mensen duidelijkheid, hoop en perspectief te bieden. De bijeenkomst over dit onderwerp wordt gehouden op vrijdag 12 december a.s. te Amersfoort, Ichthus Kerk Grote Haag 154. Start 10.00 uur – 13.00 uur.

.Agenda_12122014

http://www.cip.nl/artikel/46171/Ik-roep-alle-gemeenteleden-op-om-pionier-te-worden