7/3 Symposium Lessen uit Europa voor Nederland

Nederland is een zendingsland geworden. Zeggen we. Maar wat betekent dat? Heel veel missionaire inspanning lijkt erop gericht de kerken weer vol te krijgen. We dromen van een grote opwekking of van herstel van een christelijke samenleving. We lopen ons het vuur uit de sloffen. Maar is harder werken wel het beste wat je kunt doen? Wat houdt het in om (weer) aan zending te doen in dit land, onbevangen, fris en vol hoop? Op het symposium ‘Lessen uit Europa’ kijken we wat er gebeurt aan vernieuwend missionair werk in Europa. Om lessen uit te trekken en nieuwe visies te ontwikkelen. Hoe kan het christelijk geloof een vitale en wervende kracht blijven in onze cultuur?

Gaar de website voor meer informatie.