Waarom participeren?

Kerklab bestaat bij de gratie van de partners die erin participeren. Maar wat maakt het participeren als partner van Kerklab de moeite waard?

  • Allereerst doet samenwerking recht aan Jezus’ gebed voor eenheid in Johannes 17. Opmerkelijk is dat die eenheid juist zending als doel heeft, dat past bij kerkplanting en dus bij Kerklab.
  • De meeste (potentiële) pioniers hebben weinig op met verschillen tussen kerken. Méér pioniers zullen enthousiast worden en zich inzetten als we zichtbaar bouwen aan verbinding.
  • Kerklab ondersteunt de uitwisseling van kennis, ervaring en van onderzoeksresultaten. Daardoor kunnen organisaties en pioniers hun roeping beter invullen.
  • Afstemming van onderzoek en samenwerking rond trainingen zorgen voor een efficiëntere inzet van tijd en geld.
  • De relaties die binnen Kerklab kunnen groeien door de activiteiten en communicatie, zijn een onmisbare voedingsbodem voor praktische samenwerking tussen kerken (lokaal en nationaal). 
  • De samenwerking binnen Kerklab vormt een belangrijk winstpunt tegenover sceptici die op kerkelijke verdeeldheid wijzen.
  • Partners van Kerklab worden met hun contactgegevens en trainingen vermeld op de website en kunnen nieuwsberichten (laten) plaatsen. Pioniers vinden daardoor sneller hun weg naar denominaties, opleidingen, trainingen, etc.

Duwers en denkers zijn partner namens hun organisatie. Doeners participeren op persoonlijke titel binnen Kerklab.

Ook partner worden?
Wilt u persoonlijk of met uw organisatie ook partner worden? Er is meer informatie over de kosten en het commitment beschikbaar.

Meer lezen
Over de visie van Kerklab is meer geschreven, dat kun je hier lezen: