Naam en logo

Rond april 2013 is gekozen voor de nieuwe naam ‘Kerklab’. Deze naam is Nederlands, kort en geeft snel een indruk van het onderwerp. Daardoor communiceert de naam sterk.

Daarbij geeft de naam ‘Kerklab’ enerzijds concreet weer waar het over gaat door het woord ‘kerk’. Tegelijk kan ‘kerk’ te massief en institutioneel klinken en dat wordt in perspectief gezet door de toevoeging ‘lab’. Dat maakt duidelijk dat vernieuwing en experiment een wezenlijk onderdeel zijn van wat we doen. De pay-off ‘alliantie voor kerkplanting’ maakt nog begrijpelijker wat het eigene aan Kerklab is: het draait om samenwerking en verbinding.

Toelichting bij het logo
Bij het ontwerp van het logo stonden vier woorden centraal: vernieuwing, diversiteit, dynamiek en samenwerking. Aan een abstract logo willen we niet teveel invulling geven en tegelijk willen we het wel kort toelichten.

In de figuur valt een uitspruitend blad (nieuw leven) of een vlam (Heilige Geest) te herkennen. Groen is de kleur van het leven en rood is de kleur van passie of vuur en de liturgische kleur van Pinksteren, van de Geest.

In de figuur zit een verloop van zwakke kleuren naar sterke kleuren: er ontstaat iets, soms uit bijna niets. De overlap aan vlakken en kleuren laat iets zien van zowel de diversiteit als van de samenwerking (overlap tussen vlakken).

Toelichting bij de keuze voor ‘kerkplanting’ in de pay-off
Binnen Kerklab gebruiken we de term ‘kerkplanting’ in de pay-off en op andere plaatsen. Dit heeft de voorkeur boven andere termen. We zien deze term min of meer als het synoniem van ‘gemeentestichting’ en ‘missionaire gemeenschapsvorming’. Toch kiezen we bewust voor kerkplanting en wel om drie redenen:

  1. Het woord ‘kerk’ is voor de meeste buitenstaanders een stuk duidelijker dan ‘gemeente’ of ‘missionaire gemeenschap’.
  2. Voor velen klinkt ‘planten’ organischer dan ‘stichten’ of ‘vormen’. Dat doet meer recht aan het organische en de rol van de Heilige Geest bij kerkplanting. En ‘planten’ sluit ook aan bij de terminologie van Paulus in 1 Korintiërs.
  3. Ten slotte sluit ‘kerkplanting’ beter aan bij de internationale en historische terminologie rond dit vakgebied, denk aan ‘church planting’ en de oude term ‘plantatio ecclesiae’.