Bouwen aan een fundament voor effectief Discipelschap (adviesrapport)

Succesvol en effectief discipelschap heeft te maken heeft met een vijftal thema’s blijkt uit een recent onderzoek van drie studenten van de hogelschool Ede in opdracht van de Evangelische Alliantie.

De mensen die meewerkten aan het onderzoek geven aan dat de sleutel van succesvol discipelschap relatie is. Het toerusten en begeleiden van zowel jongeren als ouderen in discipelschap gebeurd in kleine groepen waar relaties worden gebouwd.

De adviezen uit het onderzoek in het kort:

  • Effectief discipelschap, waarbij duidelijk is wat discipelschap is en dat het een opdracht is die Jezus ons meegeeft
  • Gezamenlijke visie, die door mensen is gemaakt en samen wordt gedragen. Dit zorgt voor een gezamenlijke route en doel.
  • Dienend Leiderschap, waarbij leiders ook discipelen zijn en oog hebben voor de mensen. Daarnaast is er respect voor elkaar en helpen de leiders de visie te dragen.
  • Duurzame relaties, mensen echt kennen en een intensief en diepgaande relatie aangaan in kleinere groepen. Alleen dan is er grond voor het opleiden tot discipel.
  • Eigen methode, elke kerk is anders materiaal werkt niet altijd in de context. Wees niet bang om zelf aan de slag te gaan.

Wil je meer weten of lezen?
Download het adviesrapport ‘Bouwen aan een fundament voor effectief discipelschap’!

Over Peter Wierenga

Zelfstandig gevestigd kerkelijk werker en adviseur en begeleider bij kerkplantingen en pioniersplekken