Onderzoek contextuele evangelie-communicatie

In een net gepubliceerde scriptie van Fred Kappinga (TU Kampen) worden twee Rotterdamse missionaire gemeenschappen onderzocht om de communicatie van hart tot hart.

Een deel van de onderzoeksvraag luidt:
hart tot hart
Hoe kunnen wij in deze tijd het evangelie zo communiceren dat het voor zoekers en jonggelovigen ruimte schept tot navolging van Christus? En dit onderzoek richt zich op het analyseren van missionaire communicatieprocessen in de Rotterdamse praktijk. In hoeverre is men daar, met een contextuele communicatie van het evangelie, in gesprek met zoekers en jonggelovigen?
En wat is het effect daarvan?

Veel meer onderzoeken (waaronder dit onderzoek) zijn te vinden op de resources-pagina.

Over Peter Wierenga

Zelfstandig gevestigd kerkelijk werker en adviseur en begeleider bij kerkplantingen en pioniersplekken