Theologie van vervolging – onderzoek

De net gepubliceerde scriptie van Willem van der Deijl begint met dit citaat

The church is more focused on removing pain from daily life.
But God is focusing on how to remove evil through sacrifice.

Comfort en challenge scriptie coverIn het onderzoek worden de begrippen comfort en challenge beschreven die ‘het janusgezicht van godsdienst’ aangeven.

  • Comfort is de troostende, bevestigende werking van de religie, voor het individu en de bredere samenleving.
  • Challenge is het uitdagende en utopische van religie, die oproept tot verandering en vernieuwing van zowel individu als samenleving.

Wat doen we als kerk en christenen met die challenge als het er juist op lijkt dat de kerk zich steeds meer gaat toeleggen op haar troostende, bevestigende rol? Dekker en Stoffels beschrijven bijvoorbeeld dat de marktwerking en de sterke concentratie van de kerk op het privé-leven van mensen de uitdagende, utopische functie verzwakte.
In deze studie wordt daarnaast ook de niet-westers context in ogenschouw genomen, namelijk die van de vervolgde kerk.

Veel meer onderzoeken (waaronder dit onderzoek) zijn te vinden op de resources-pagina.

Over Peter Wierenga

Zelfstandig gevestigd kerkelijk werker en adviseur en begeleider bij kerkplantingen en pioniersplekken