Veroveraars of vreemdelingen? – onderzoek

In deze scriptie onderzoekt Martijn het transformatiemotief, zoals dat vooral is uitgewerkt in de traditie van het neo-calvinisme. In deze traditie gaat het er bij zending om dat christenen de wereld be√Įnvloeden, veranderen of transformeren met het oog op het koninkrijk.

Deze traditie is begonnen bij Abraham Kuyper.
In onze tijd vinden we dit motief bij een groot aantal theologen, onder wie Tim Keller en Tom Wright.

  • Martijn onderzoekt het motief allereerst door het bij Kuyper te beschrijven en te laten zien hoe Keller en Wright teruggrijpen op Kuyper, maar ook eigen keuzes maken.
  • Vervolgens kijkt hij kritisch naar de onderbouwing en de haalbaarheid van dit zendingsmotief. Hoe theologisch verantwoord is het eigenlijk om als christen te streven naar een cultuur die getransformeerd is volgens christelijk inzicht? Riekt dat niet naar een poging om de christelijke cultuur van vroeger te herstellen?

Martijn maakt gebruik van o.a. het denken van Bram van de Beek, James Davison Hunter en Stefan Paas om het motief onder kritiek te stellen. Hij eindigt met een gebalanceerde conclusie over de bruikbaarheid van dit motief vandaag.

Veel meer onderzoeken (waaronder dit onderzoek) zijn te vinden op de resources-pagina.

Over Peter Wierenga

Zelfstandig gevestigd kerkelijk werker en adviseur en begeleider bij kerkplantingen en pioniersplekken