Onderzoek naar Apostolisch Leiderschap

Apostelen welkom - man te paardEen nieuw onderzoek door Christiaan Bakker is én beschrijvend én evaluerend. Want, schrijft de auteur ‘Er is weinig wetenschappelijke informatie beschikbaar over Apostolisch Leiderschap en er wordt ook weinig over gepubliceerd.’

Dus de beschikbare literatuur wordt beschreven. En het beschrijvend onderzoek is naar enkele kerken in Nederland die bezig zijn met het praktisch vormgeven van apostolisch leiderschap.

De onderzoeksvraag luidt:
Wat is de relevantie voor de missionaire praktijk in Nederland van het opnieuw invoeren van het apostolisch leiderschap in een aantal christelijke bewegingen?

Veel meer onderzoeken (waaronder deze) zijn te vinden op de resources-pagina.

Over Peter Wierenga

Zelfstandig gevestigd kerkelijk werker en adviseur en begeleider bij kerkplantingen en pioniersplekken