Drie nieuwe onderzoeken te lezen

Je vindt bij resources (menu) een toenemend aantal onderzoeken.
Drie zijn in januari 2014 toegevoegd: Kerkplanting door vrouwen (Nadia Kroon);
missie in een seculiere tijd (Pieter Gorissen) en De duurzame kerk (Lars Grijsen).                               

 • Kerkplanting door vrouwen
  Nadia Kroon | Masterscriptie VU Amsterdam 2013

  Onderzoek naar de verwachtingen over het functioneren van vrouwelijke gemeentestichters in Nederland.
 • Missie in een seculiere tijd
  Pieter Gorissen | Masterscriptie TU Kampen 2013
  Een empirische en theologische evaluatie van het oordeelmotief bij
  W. Dekker, W.M. Dekker en A. van de Beek

 • De duurzame kerk
  Lars Grijsen | Masterscriptie TU Kampen 2013
  Onderzoek naar hoe een kerk zo kan werken dat ze op langere termijn duurzaam is.

Over Peter Wierenga

Zelfstandig gevestigd kerkelijk werker en adviseur en begeleider bij kerkplantingen en pioniersplekken