Verslag symposium 5 oktober over interculturele kerkplanting

Afgelopen zaterdag 5 oktober was er het symposium ”Interculturele kerkplanting in de 21e eeuw”. Het symposium, dat door 200 deelnemers werd bezocht, was georganiseerd door de Evangelische Alliantie (EA), International Church Plants (ICP) en Kerklab. Lees hieronder een kort verslag door het RD.

Voor mooie foto’s van de dag kijk op: www.rogierbos.com/galleries/ICPEAdag/

De foto’s bij dit bericht zijn gemaakt door Rogier Bos.

De kernactiviteit van de kerk is de zending, zo stelde ir. Anmar Hayali, coördinator van Samen Kerk in Nederland (SKIN), zaterdag tijdens het symposium ”Interculturele kerkplanting in de 21e eeuw”.

ICP-EA_dag-28

In zijn lezing over discipelschap benadrukte hij dat christenen in Nederland al veel voorwerk bespaard is: zij hoeven niet naar het buitenland, omdat de buitenlanders naar Nederland kwamen. Hun komst volgens hem een uitdagende kans voor kerken en christenen.

De verdeeldheid onder Nederlandse christenen noemde Hayali „geestelijke onvolwassenheid”: ze zouden, in plaats van met onderlinge verschillen, met evangelisatie en zending bezig moeten zijn.

ICP-EA_dag-33

„Leer een brug tussen culturen te slaan”
VEENENDAAL. Als er ooit iemand was die de afgronden van verschillen tussen culturen wist te overbruggen, dan wel Jezus Christus. Hij is het grote voorbeeld van de interculturele communicatie. Laten we Hem volgen.

Dat zei ir. Rien van der Toorn zaterdag tijdens het symposium ”Interculturele kerkplanting in de 21e eeuw”. Het symposium, dat door 200 deelnemers werd bezocht, was georganiseerd door de Evangelische Alliantie (EA), International Church Plants (ICP) en de Werkgemeenschap Missionaire Gemeenschapsvorming, aangeduid als Kerklab.

Van der Toorn uit Scheveningen is betrokken bij het kerkelijke vluchtelingenwerk en wordt beschouwd als expert op het gebied van Afghaanse en Iraanse gemeenschappen. Hij sprak zaterdag over het „overwinnen van monoculturele blindheid.”

De socioloog, die onderzoek deed in Afrika en het Midden-Oosten, vertelde dat hij als geboren en getogen Scheveninger behoorlijk monocultureel was opgevoed. Zijn ervaring is dat Nederlanders dieper in de Hollandse klei geworteld zijn dan ze denken. Voor hen is het daarom noodzakelijk dat ze zich grondig bezinnen op een Bijbelse visie op andere culturen en talen, op migratie en vreemdeling zijn.

Eenheid in verscheidenheid
Tijdens het symposium presenteerde Theo Visser, directeur van het ICP-Netwerk, het nieuwe ICP-magazine Veelkleurig. Hij deelde mee dat afgelopen jaar het aantal kerkplantingen is gegroeid van 16 naar 25.

Volgens Visser is de visie van het netwerk van International Church Plants overeenkomstig het beeld in Openbaring, waar beschreven wordt hoe allerlei naties juichen voor Gods troon. Het is Gods plan om van de grote verscheidenheid van volkeren en culturen in Zijn Zoon een eenheid te maken.

Ir. Anmar Hayali is coördinator van SKIN (Samen Kerk in Nederland) een organisatie voor migrantenkerken. Hij sprak over discipelschap: het is „Gods masterplan” dat alle christenen uit alle landen met al hun verscheidenheid een interculturele eenheid vormen.

Dr. Samuel Lee sprak over ”Westerse dominantie in de kerk?” De uit Iran afkomstige Lee, getrouwd met een Zuid-Koreaanse, is twintig jaar voorganger van een migrantengemeente bestaande uit Ghanezen, Nigerianen en Filipijnen in Amsterdam-Zuidoost. Speciaal voor vluchtelingen richtte hij in Amsterdam een onderwijsinstelling op. Hij stelde dat migrantenkerken en Nederlandse kerken naast elkaar leven, zonder veel van elkaar af te weten.

ICP-EA_dag-44

Arrogantie
Lee benadrukte dat het christendom oorspronkelijk geen westerse religie is, hoewel het westerse christendom vaak als de zuiverste variant wordt beschouwd. Zodra niet-westerse christenen vanuit hun culturele context gaan theologiseren, wordt dat al gauw als syncretisme (vermenging van religies) gezien. Andersom denken christenen uit migrantenkerken snel dat Nederlandse christenen de Heilige Geest niet kennen omdat zij niet dansen of luidkeels bidden. Van beide kanten is er dus sprake van arrogantie.

Lee waardeerde de Hollandse nuchterheid. „Dat is een specifieke gave van Nederlandse christenen. Geef die niet op. Als jullie met niet-westerse christenen samenwerken, blijf dan maar rationeel en nuchter, maar toon ook wat flexibiliteit.”