Werkdocument Leiderschapsoverdracht in de Nederlandse context

Op 8 en 9 juni 2015 hielden we vanuit Kerklab onze tweejaarlijkse retraite over het thema ‘Leiderschapsoverdracht in de Nederlandse context’Wat is er voor nodig om het leiderschap van jonge gemeentes (of organisaties) over te dragen? Welke houding en vaardigheden zijn cruciaal? Hoe kun je het proces zo inrichten dat de kans op succes het grootst wordt? 
 
Hierbij tref je het document aan n.a.v. deze retraite. Het doel van dit document is om jou te helpen bij het overdragen van leiderschap. Overdracht gaat immers niet pas spelen wanneer je stopt als leidinggevende van een initiatief tot kerkplanting / gemeentestichting. De wijze waarop je begint bepaalt voor een belangrijk deel hoe het afloopt… 
We willen je uitdagen om dit document niet alleen te lezen, maar wat erin staat ook toe te passen. Om je daarbij te helpen, vind je aan het eind van ieder onderdeel een aantal leestips en vragen, zodat je in je eigen leven aan de slag kunt gaan met het overdragen van leiderschap.