Symposium Interculturele kerkplanting in 21e eeuw

Op 5 oktober is er een symposium over interculturele kerkplanting. Deze dag is een samenwerking tussen ICP, EA en Kerklab.

In de Bijbel lezen we hoe God migranten gebruikt om Zijn plan met volken te realiseren. Verschillende migratiestromen brachten de afgelopen eeuwen honderdduizenden christenen uit allerlei landen naar Nederland toe.

Geloven doen we vaak nog apart; echt multiculturele gemeenten zien we nog weinig. Terwijl hier juist een kans ligt! Over het algemeen hebben internationale en migrantenkerken een sterke missionaire drive. Bovendien blijken zij niet-christenen uit hun cultuur of taalgroep effectiever te bereiken met het Evangelie dan autochtone kerken.

Wat zijn de implicaties van cross-cultureel denken voor evangelisatie, discipelschap, leiderschap en pastoraat in bestaande en nieuwe gemeenten in Nederland? Hoe ziet onze multiculturele context eruit en wat zijn de gevolgen daarvan voor gemeentestichting?

Tijdens het symposium ‘Interculturele kerkplanting in de 21e eeuw’ geven vertegenwoordigers van migrantenkerken vanuit niet-westers perspectief hun visie op intercultureel kerk-zijn. Verder is er een keur aan workshops over uiteenlopende onderwerpen rondom dit thema.

Kosten: € 25,- (studenten € 17,50)
Locatie: Emmerschans 2, Veenendaal
Aanmelden: www.ea.nl/interculturele-kerkplanting