Over Kerklab Netwerk

Kerklab Netwerk is hét platform voor samenwerking en uitwisseling rond kerkplanting in Nederland.

Afgelopen jaren is de aandacht voor kerkplanting flink gegroeid: het is nu een speerpunt van vele denominaties. Van de Unie van Baptisten tot de Protestantse Kerk in Nederland. Van de Zevende Dags-adventisten tot de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Er zijn vele organisaties actief op het gebied van kerkplanting. Vanwege de omvang van de uitdaging is samenwerking hard nodig. Kerklab Netwerk is er om die samenwerking te stimuleren.

Over Kerklab Netwerk
Kerklab Netwerk is een alliantie van duwers voor missionaire gemeenschapsvorming in Nederland. Partners van Kerklab Netwerk committeren zich aan het delen van middelen, kennis en ervaringen. Ze staan positief tegenover samenwerking en willen elkaar praktisch zegenen.

Kerklab Netwerk stimuleert een beweging van meer missionaire gemeenschapsvorming: we verlangen naar meer nieuwe en vernieuwende kerken in Nederland.

Op dit moment zijn circa vijftien organisaties en kerkgenootschappen partner.

Organisatie
Kerklab Netwerk heeft een lichte organisatievorm, het is een netwerk met een kernteam. Het kernteam van Kerklab bestaat uit:

  • Petra de Jong
  • Oeds Blok
  • Peter den Hoedt

Hanna Yoo is de netwerkondersteuner.

Verbinden en inspireren
Facebook logoKerklab is zo sterk als de samenwerking die ontstaat tussen de partners. Om die samenwerking te stimuleren zijn ‘verbinden’ en ‘inspireren’ kernwoorden bij de activiteiten. Daarom organiseert Kerklab in ieder geval drie keer per jaar inspiratiemeetings en om het jaar een symposium of retraite. Daarnaast voorziet Kerklab in online platforms, zoals deze website en een Facebookgroep.

Voorgeschiedenis
Het netwerk dat nu Kerklab heet is in 2009 begonnen onder de naam Werkgemeenschap Missionaire Gemeenschapsvorming of WMG. Aanvankelijk lag de focus op het bouwen aan de onderlinge relaties en netwerken. De jaren daarna is er ook aandacht gekomen voor het leren van elkaar. We willen – met behoud van wat er al is aan relaties en lerend vermogen – werken aan een klimaat waarin ook het samenwerken meer praktijk wordt. Betrokkenen van het eerste uur waren Siebrand Wierda (Amsterdam), Martin de Jong (Amsterdam), Bram Dingemanse (Rotterdam) en Ronald van der Molen (De Lier).

Meer lezen
Over Kerklab valt meer te lezen, dat kan hier: